Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland

Binnen de gemeenten Urk en Noordoostpolder bestaat al meerdere jaren de wens om bij Urk een nieuwe buitendijkse haven te realiseren. De vraag naar het (ver)bouwen van steeds grotere jachten en werkschepen wordt belemmerd door de beperkte bestaande kade- en milieuruimte en de ligging van de bestaande (oude) haven van Urk.

Versterking economie

De aanleg van een dergelijke Maritieme Servicehaven past bij het streven van provincie Flevoland om een aantrekkelijk vestigingsgebied te zijn voor bedrijven. De realisatie van de nieuwe haven versterkt de economie van geheel Noordelijk Flevoland en de directe omgeving daarvan.

Voortgang

U leest in dit dossier over de achtergrond en voortgang van de Maritieme Servicehaven. Naar verwachting start de aanbesteding van de servicehaven in 2024. Als ook de aanbestedingsprocedure succesvol is afgerond, wordt gestart met de aanleg van de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland.

Download

Open de leaflet Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland

pdf - 611,37 kB
Open de pdf