Uitvoeringsagenda recreatie & toerisme

De Flevolandse gemeenten, de provincie en de vrijetijdssector slaan de handen ineen om meer bezoekers te trekken én meer bekendheid genereren voor Flevoland als nieuw land op de zeebodem. Dit hebben alle bestuurders Recreatie & Toerisme op het vrijetijdscongres van 23 november 2017 bekrachtigd met een uitvoeringsagenda.

Provincie als partner

Met elkaar willen de Flevolandse overheden de sector zoveel mogelijk faciliteren en stimuleren met het aantrekken van bezoekers als hoofddoel. De provincie ziet zichzelf als één van de partners in de vrijetijdsketen, waarin ieder zijn eigen wensen en belangen heeft.

Hoe gaan we het doen?

De uitvoeringsagenda recreatie & toerisme Flevoland 2018 - 2022 beschrijft wat de Flevolandse overheden tot en met 2022 gezamenlijk gaan doen, hoe de sector hierbij gefaciliteerd wordt en hoe ze elkaar kunnen versterken. De uitvoeringsagenda geeft inzage in de uitvoering van de provincie op het beleidsterrein van recreatie & toerisme voor de komende jaren.

Download

Open de interactieve uitvoeringsagenda

pdf - 4.04 MB
Open de pdf
Download

Open de drempelvrije uitvoeringsagenda

pdf - 404.77 kB
Open de pdf
Download

Open het beleidsplan recreatie en toerisme

PDF - 2.69 MB
Open de PDF