Disclaimer e-mail

U ontvangt dit bericht omdat u van een medewerker of medewerkster van provincie Flevoland een e-mail heeft gekregen. Deze e-mail is enkel bestemd voor de geadresseerde en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten.

Wij verzoeken u, indien u deze e-mail ten onrechte heeft ontvangen, contact met ons op te nemen via 0320 - 265 265 en het bericht vervolgens te vernietigen. Het verspreiden of openbaar maken van dit bericht, zonder toestemming van de afzender of geadresseerde, is onrechtmatig. Dit e-mailbericht (en bijlagen) zijn gescand op virussen. Provincie Flevoland kan echter niet garanderen dat het bericht virusvrij door u wordt ontvangen, dat tijdens de verzending geen fouten zijn ontstaan en dat het bericht niet is gewijzigd. Provincie Flevoland wijst u er nadrukkelijk op dat de bevoegdheid tot besluitvorming bij Gedeputeerde Staten respectievelijk Provinciale Staten berust. De provincie hanteert geen e-mailberichten voor het aangaan van verplichtingen.