Luchthaven van de toekomst [HBO]

De luchthaven van de toekomst [HBO] Lelystad Airport wil de Nederlandse reiziger een nieuw vertrekpunt bieden. Daarvoor is de luchthaven uitgebreid op de meest duurzame manier. In de toekomst is nog duurzamer reizen nodig. Energie-opwek, -levering en –gebruik verandert. In de toekomst wordt steeds meer elektrificatie verwacht. Ook in de luchtvaart. Dat geldt voor de grondoperatie en voor vliegtuigen. Lelystad Airport wil de luchthaven van de toekomst ontwerpen en inrichten zodat ook in 2035 reizigers van de meest duurzame luchthaven kunnen vertrekken voor hun duurzame vlucht.

Hoe ziet de luchthaven van de toekomst er uit?

Lelystad Airport wil een energieneutrale luchthaven zijn. In de toekomst is er meer energie nodig op de luchthaven. Omdat het huidige energiesysteem niet toekomstbestendig is, is Lelystad Airport op zoek naar manieren om voorbereid te zijn op een CO2-neutrale operatie, zowel op de grond als in de lucht. Lelystad Airport wil daarvoor zelf energie opwekken, opslaan en gebruiken. Daarbij wil Lelystad Airport samenwerken met de omgeving (Lelystad Airport Businesspark, De Lelystadse Boer, gemeente Lelystad, provincie Flevoland) om lokaal opgewekte energie te gebruiken en te leveren binnen een lokaal ecosysteem.

Ideeën voor de luchthaven van de toekomst

Het lijkt erop dat er in de toekomst verschillende soorten brandstoffen voor vliegtuigen zullen zijn. Batterijen voor de kleinere vliegtuigen die korte afstanden vliegen, waterstof voor de iets grotere toestellen en biobrandstoffen voor de lange vluchten met grote vliegtuigen. Al deze vliegtuigen moeten kunnen ‘tanken’ op de luchthaven. Er moeten oplaadpunten komen voor batterijen en tankmogelijkheden voor waterstof. Daarvoor moet er een infrastructuur ontwikkeld worden die de benodigde energie kan opwekken, transporteren, opslaan en converteren voor eindgebruik.

Opdracht

Hoe ziet de energiecyclus op de luchthaven van de toekomst er uit? Maak een ontwerp (digitaal) van het luchthaventerrein met daarop de verschillende voorzieningen voor opwek, transport, opslag, conversie en toepassing. Aan welke wet- en regelgeving moet de luchthaven daarbij voldoen? Welke hiaten zijn er in de wet- en regelgeving?Voor welke aspecten in het geheel is aanvullende wetgeving of beleid noodzakelijk?

Aanmelden

Meld je dan aan via het aanmeldformulier en wij zorgen dat jij alle informatie krijgt die je nodig hebt om te starten.