Criteria gebruikers

Voor een aantal systemen op de shortlist zoeken wij nog testlocaties. Bent u bewoner en wilt u alleen of met uw buren, met de Vereniging van Eigenaren of zelfs met uw straat of uw buurt meedoen? Of bent eigenaar van een recreatievoorziening, restaurant of bedrijventerrein? Dan kunt u uw locatie (huis, erf, terrein e.d.) aanmelden.

Spelregels en voorwaarden voor bewoners/gebruikers

 1. U heeft een locatie in Flevoland.
 2. Bewoner/gebruiker motiveert zijn deelname aan WaterLab Flevoland bij aanmelding en kiest voor een systeem van de shortlist.
 3. De jury bepaalt of de test doorgaat.
 4. Bij deelname biedt u WaterLab Flevoland de gelegenheid uw systeem gedurende twee jaar te testen, ingaand op de datum van inwerkingstelling. Dit gebeurt door een onafhankelijk onderzoeksbureau.
 5. Bij deelname geeft u toestemming voor gebruik van de testgegevens door het onderzoeksbureau, de leverancier van het systeem en WaterLab Flevoland.
 6. Bij deelname geeft u toestemming dat de testgegevens van het bij u geteste systeem aan het eind van de testperiode worden opgenomen in de openbare catalogus en in de Sanimonitor van STOWA. Persoonsgegevens worden daarbij niet opgenomen.
 7. Bij deelname verleent u uw medewerking aan het  onderzoek en de daarbij behorende monsternames; hiervoor ontvangt u een vergoeding van 1.000 euro per jaar (bij een collectief systeem 2.000 euro voor een systeem) voor maximaal 2 jaar.
 8. Bij deelname geeft u, indien het systeem niet volgens de minimumeisen presteert, toestemming voor een beschermingsconstructie, zoals bijvoorbeeld na-zuivering of opvangbak. De kosten (aanleg en onderhoud) van de constructie worden vergoed door WaterLab Flevoland gedurende de looptijd van de test.

Criteria deelname

De jury beoordeelt of een gebruiker mee kan op doen op basis van:

 • Locatie in Flevoland.
 • Inschatting belangrijkheid en urgentie van het watervraagstuk.
 • Ligging van het perceel en afwatering: verspreid en weinig risico.
 • Motivatie bewoner/gebruiker.
 • Verwachte realisatiedatum/datum ingebruikname (sneller is beter).

Voordelen deelname aan WaterLab Flevoland

 • Het te testen nieuwe systeem is gebaseerd op de best beschikbare technische inzichten; het is mogelijk innovatiever en beter presterend dan de gangbare systemen. Het systeem wordt door een onafhankelijk onderzoeksbureau getest.
 • U kiest uit een ruimer aanbod dan het huidige.
 • Gedurende de testperiode wordt, indien noodzakelijk, een beschermingsconstructie gerealiseerd door WaterLab Flevoland en zijn mogelijke boetes inzake lozingseisen niet aan de orde.
 • Als bewoner/gebruiker maakt u met de leverancier van het systeem afspraken over koop, huur of lease.  

Uiteraard blijft het een testproject: mocht het systeem niet voldoen aan de minimale lozingseisen, verwijdert de leverancier het systeem gratis. U dient dan zelf uiteraard alsnog een ander systeem aan te schaffen. Hierbij kan WaterLab Flevoland u adviseren en ondersteunen.