Investeringsprogramma Flevoland-Almere

In 2006 startte het Investeringsprogramma Flevoland-Almere (IFA). Dit programma kan gezien worden als de voorloper van het programma Almere 2.0. De afgelopen jaren investeerden provincie Flevoland en gemeente Almere in de verdere ontwikkeling van Almere tot een volledige, volwaardige en aantrekkelijke stad. Zij blijven investeren om de stad door te ontwikkelen tot een stad waar het prettig is om te wonen, te werken en te recreëren. Dit doen zij via het Fonds Verstedelijking Almere, onderdeel van het programma Almere 2.0.

Projecten

Nu ruim 10 jaar later zijn door dit programma projecten gerealiseerd die een impuls aan Almere hebben gegeven. In deze video een overzicht van een aantal projecten.