Toekomstperspectief Almere

De Noordvleugel van de Randstad is voor Nederland de belangrijkste economische motor. De Noordvleugel is het gebied van IJmuiden tot en met Lelystad, en van Purmerend tot de Haarlemmermeer en de provincie Utrecht. De toekomstvisie van deze regio is een sterke internationaal concurrerende regio. Waarin een aantrekkelijk vestigingsklimaat wordt gecreëerd met een goede bereikbaarheid en unieke natuur- en recreatiegebieden in en rond het Markermeer-IJmeer. In het toekomstperspectief zijn 3 ambities afgesproken:

  • Verdere verstedelijking van Almere met in principe 60.000 nieuwe woningen.
  • Verbetering van de bereikbaarheid over de weg en het spoor tussen Schiphol, Amsterdam en Almere.
  • Uitbreiding van natuur- en recreatiemogelijkheden in en rond het Markermeer-IJmeer.

Groei van Almere

De bouw van in principe 60.000 woningen vindt grotendeels plaats in de bestaande stad. In Poort, Nobelhorst en Centrum / Weerwater is er ruimte voor 20.000 woningen. In de nieuwe stadsdelen Almere Oosterwold is ruimte voor 15.000 woningen. In Almere Pampus is ruimte voor 25.000 woningen. Er wordt meer marktgericht gebouwd en de invloed van toekomstige bewoners wordt groter. Zo wordt Almere divers en krijgt de stad meer variatie. Het aantal arbeidsplaatsen moet ook groeien. Het ontwikkelen van een goede sociale en economische structuur moet op een financieel verantwoorde wijze manier.

Almere beter bereikbaar

Goede bereikbaarheid van Almere is een voorwaarde voor verdere groei van de stad. Op het traject Schiphol – Amsterdam – Almere – Lelystad wordt de komende jaren flink gewerkt aan de weg en aan het spoor. Meer informatie over deze werkzaamheden vindt u in het online bezoekerscentrum van Rijkswaterstaat.

Verbeteren natuur Markermeer-IJmeer

Het Markermeer-IJmeer moet een robuust en vitaal natuurgebied worden, waar ruimte is voor economische ontwikkeling. Meer informatie over het Markermeer-IJmeer vindt u in ons dossier Markermeer-IJmeer en op markermeerijmeer.nl.

Stap voor stap naar toekomstperspectief

Er zijn geen vaststaand eindbeeld en geen vaste einddatum afgesproken. De samenwerkende partijen zijn het wel eens over wat nodig is aan woningen, natuur en bereikbaarheid de komende jaren. Deze aanpak biedt mogelijkheden om in te spelen op kansen.

Samenwerken aan de concurrentiepositie

Naast het Rijk, provincie Flevoland en gemeente Almere werken meer overheden mee aan het versterken van de concurrentiepositie van de Noordvleugel. Ook provincie Noord-Holland, provincie Utrecht, gemeente Amsterdam en de Stadsregio Amsterdam hebben de Bestuursovereenkomst RRAAM ondertekend. De afspraken zijn in de volgende documenten vastgelegd: