Huidige situatie

De N307, die loopt van Lelystad naar Kampen, is een onderdeel van een belangrijke oost-westverbinding in Nederland: van Alkmaar via de dijk Enkhuizen-Lelystad naar Zwolle. De provincies Flevoland en Overijssel vinden het belangrijk dat iedereen zich gemakkelijk, vlot en veilig kan verplaatsen.

Vaker vast

Het verkeer staat steeds vaker vast op het traject N307 tussen Roggebot en Kampen. Het bestaande wegennet kan het huidige verkeer niet verwerken. Daarnaast kunnen langzaam rijdend (landbouw-)verkeer en de opening van de Roggebotbrug vooral in de spitsuren files veroorzaken. In de toekomst neemt het verkeer alleen maar toe en daarmee wordt de doorstroming slechter.

Handige links