Nieuwe Natuur-projecten

In de zomer van 2014 zomer zijn er 33 uitgewerkte voorstellen voor nieuwe natuur ingediend bij de provincie. Een team van deskundigen heeft de projectvoorstellen beoordeeld op de criteria van de meetlat. Op basis van de rangorde die zo in de projecten is ontstaan en de door Provinciale Staten meegegeven doelstellingen en kaders is voorgesteld om 22 van de ingediende projecten te honoreren vanuit het programma Nieuwe Natuur. Dit voorstel is eind 2014 door Provinciale Staten aangenomen. Daarna zijn de voorbereidingen gestart om deze projecten tot realisatie te brengen. 

Projecten in Noordelijk Flevoland

Projecten in Noordelijk Flevoland die zijn gehonoreerd en tot realisatie worden uitgewerkt:

Voor elk van deze projecten is inmiddels een intentieovereenkomst afgesloten.

Projecten in Oostelijk Flevoland

Projecten in Oostelijk Flevoland die zijn gehonoreerd en tot realisatie worden uitgewerkt:

Voor de Oostkant van Dronten en het Oostvaardersplassengebied zijn inmiddels intentieovereenkomsten afgesloten. Voor Swifterpark en Natuur op G38 zijn realisatieovereenkomsten afgesloten, op G38 is de uitvoering van het project in een vergevorderd stadium.

Projecten in Zuidelijk Flevoland

Projecten in Zuidelijk Flevoland die zijn gehonoreerd en tot realisatie worden uitgewerkt:

De projecten in het Eemvallei-gebied bevinden zich in verschillende stadia van ontwikkeling. Het Luierpark en het Kroonbos hebben een andere locatie dan de in het PS-besluit voorgestelde Eemvallei gevonden en worden daar gerealiseerd. Natuurboerderij Vliervelden zoekt juist een plek in de Eemvallei, in plaats van in het gebied voor Noorderwold-Eemvallei. De Kop van het Horsterwold bevindt zich in de realisatiefase, het hieraan gekoppelde project Geitenboerderij met restaurant is teruggetrokken uit het programma Nieuwe Natuur. Voor het project Gouden randen langs de Pampushout is een intentieovereenkomst getekend. Het project Harderbos en Harderbroek verbonden is het eerste project dat binnen het programma Nieuwe Natuur is opgeleverd. Detailinformatie over de voortgang van alle Nieuwe Natuur-projecten is te vinden in de meest recente voortgangsrapportage.

Projectvoorstellen reservebank

Een aantal projectvoorstellen is niet gehonoreerd, maar op de reservebank geplaatst:

Projectvoorstellen op Google Maps

Op Google Maps vindt u een kaart waarin alle ingediende projectvoorstellen zijn opgenomen.

Uitleg van kleuren en symbolen op Google Maps

Ingekleurde gebieden op de kaart hebben betrekking op projectvoorstellen of natuurgebieden waarvan we de ligging en/of omvang vrij exact kennen. Stippen op de kaart hebben betrekking op projectvoorstellen waarvan de ligging en/of omvang nog niet exact bekend is.

  • Gele stippen of gebieden: in het PS-besluit geheel of deels gehonoreerde projectvoorstellen;
  • Lichtblauwe stippen of gebieden: in het PS-besluit op de 'reservebank' geplaatst; op dit moment niet gehonoreerd, later bezien of hiervoor middelen overblijven;
  • Oranje stippen of gebieden: in het PS-besluit niet gehonoreerd vanuit het programma Nieuwe Natuur, maar andere mogelijkheden voor facilitering worden bekeken;
  • Rode stippen of gebieden: in het PS-besluit niet gehonoreerde projectvoorstellen.

Onderaan in de legenda van de kaart is het mogelijk de bestaande natuurgebieden (EHS) aan te vinken, om zichtbaar te maken of en op welke manier de projectvoorstellen aansluiten bij de bestaande natuur.