Verkiezingen Provinciale Staten 2019

Op woensdag 20 maart 2019 zijn er Provinciale Statenverkiezingen.

Registratie nieuwe partij

Wilt u met een nieuwe partij meedoen aan de verkiezingen? Registreer de naam van uw partij bij het centraal stembureau van het kiesdistrict. In Flevoland is dat gemeente Lelystad. U kunt ook met een blanco lijst meedoen, dan hoeft u de naam van uw partij niet te registeren. Alle informatie over de registratie van de naam van de partij, de benodigde acties en de uiterste registratiedatum (24 december 2018) vindt u op de website van de Kiesraad.

Dag van kandidaatstelling

Op de dag van kandidaatstelling leveren politieke partijen hun kandidatenlijst en andere stukken in bij het centraal stembureau. In Flevoland is dit gemeente Lelystad. Op de kandidatenlijst staan namen van personen die zich kandidaat stellen voor de Provinciale Statenverkiezingen 2019. Het inleveren van de kandidatenlijsten moet op 4 februari 2018 tussen 9.00 en 17.00 uur gebeuren. Alle informatie over de kandidatenlijst en benodigde stukken, vindt u op de website van de Kiesraad.

Leidraad verkiezingen

Gemeente Lelystad heeft als centraal stembureau een leidraad samengesteld. Daarin zijn alle stappen opgenomen die u moet doorlopen als u aan de verkiezingen mee wilt doen. Wilt u deze leidraad ontvangen? Stuur een e-mail aan griffie@flevoland.nl of bel met de Griffie via 0320 - 265 705.