Interview Marian Uitdewilligen

Wie is Marian Uitdewilligen? En welke koers wil zij graag varen? Kom alles over haar te weten in dit interview.

Wie is Marian Uitdewilligen?

''Al jarenlang woon ik op een prachtige boerderij in de Noordoostpolder waar ik de afgelopen jaren ook wethouder ben geweest en waar ik deel uit maak van de gemeenteraad. Ik heb gezien dat het provinciaal bestuur een bredere betekenis heeft gekregen en meer verantwoordelijkheden krijgt toebedeeld. In die provincie wil ik bijdragen aan een evenwichtige verdeling van de ruimte in Flevoland. Niet alles kan meer, we moeten keuzes maken. Die keuzes worden de komende jaren heel interessant.''

Welke koers wilt u in Flevoland graag kantelen?

''Flevoland is een prachtig voorbeeld van de Nederlandse traditie van pionieren, bruggen bouwen en omzien naar elkaar. Maar de laatste jaren lijken we elkaar steeds minder te willen begrijpen. Dat raakt de democratie. Je moet naar elkaar luisteren en tot oplossingen komen. We hebben een overheid nodig die luistert naar de inwoners. Die boodschap lieten we in het stikstofdossier duidelijk horen en daar hebben we onze gesprekken met Remkes aan te danken. Wij begrijpen heel goed dat de boeren in Flevoland zich zorgen maken over hun bestaanszekerheid. De regels zijn niet duidelijk en de provincie heeft nog steeds geen handvatten om het proces goed te starten. Ik merk dat een deel van onze agrariërs best bereid is om mee te werken. Als provincie moeten we daarom in gesprek blijven en samen naar oplossingen zoeken. Niet alleen in het belang van de boeren maar van heel Flevoland. Het is niet of de natuur of de boeren. Het is niet of de stad of het platteland. Iedereen heeft behoefte aan goede voorzieningen, goed openbaar vervoer en een huisarts dichtbij.

Nog een voorbeeld: de meeste omwonenden van het asielzoekerscentrum in mijn buurt hebben weinig moeite met deze locatie. Als je echter zonder verder overleg een bijkomend aanmeldcentrum voorstelt, kan ik me voorstellen dat je enorme weerstand oproept bij de inwoners. Dat gaat voorbij aan de afspraken die met hun gemaakt zijn in het verleden. Dat ondermijnt het vertrouwen in de overheid.''

Welke kant van Flevoland wilt u graag koesteren?

''We moeten deze mooie provincie in balans zien te houden. Verstandig omgaan met de ruimte, zodat er evenwicht is tussen woongebieden, bedrijvigheid en natuur. In de polder vormen we vooral ook een samenleving die ik koester. Met mensen die zich inzetten om van Flevoland een leefbare plek te maken, die een speeltuin in hun wijk onderhouden, vrijwilliger zijn in een buurthuis en trainer bij een voetbalclub. Op deze plek blijf ik mij thuis voelen.''