Interview Tiko Smetsers

Wie is Tiko Smetsers? En welke koers wil hij graag varen? Kom alles over hem te weten in dit interview.

Wie is Tiko Smetsers?

''In de Staten heb ik mijzelf al meermalen de ‘cheerleader cultuur’ genoemd. Dat is natuurlijk gekscherend bedoeld, maar ik denk serieus dat kunst en cultuur alle Flevolanders de mogelijkheid geeft om te laten zien wie zij zijn. Vanuit kunst en cultuur ervaren mensen hun eigenheid en voelen zij zich met elkaar verbonden. Je weet waar je zelf vandaan komt en wat je met anderen samenbrengt. Als je op het podium staat, als je bij elkaar op visite gaat en als je over ingewikkelde onderwerpen debatteert.''

Welke koers van Flevoland wilt u graag kantelen?

''Helaas heb ik niet het gevoel dat we de afgelopen periode over het algemeen veel dichter bij elkaar zijn gekomen in de politiek. Ik denk dat we de ander als onderlinge Statenpartijen beter kunnen leren vinden en D66 wil aan die beweging graag richting geven. Door radicaal te denken en gematigd te handelen, zoals wij dat zeggen. We bevinden ons binnen de politiek in een ingewikkeld speelveld van belangen en afwegingen. Om vanuit het midden een verandering op gang te brengen, moet je soms duidelijk positie durven kiezen. Laten we de komende jaren bijvoorbeeld onze woonomgeving scherper in het oog houden en minder rechtlijnig oordelen over zonnepanelen op landbouwgrond. Ja, onze voedselvoorziening is belangrijk, maar onze energievoorziening zeker ook. Wij willen de groene groei van Flevoland graag versterken. Daar passen voor ons geen dogmatische redeneringen bij.''

Welke kant van Flevoland wilt u graag koesteren?

''Zelf kijk ik met voldoening terug op de positieve besluiten die we hebben genomen rondom de doorontwikkeling van Batavialand in Lelystad. Daar had ik vier jaar geleden echt niet over durven dromen. Aanvankelijk werden vanuit de Staten namelijk best veel kritische kanttekeningen geplaatst bij de plannen van het college. Maar met dank aan gedegen onderzoek, heldere voorlichting en vervolgens een eerlijk gesprek hebben we die bezwaren kunnen wegnemen. Rondom maatschappelijke onderwerpen hebben we ook vaker dan voorheen samenwerking gevonden tussen oppositie en coalitie. Dan denk ik aan het besluit over voedselbanken en over steun aan Oekraïne. Zo krijgen wij als provincie gelukkig een steeds relevantere rol in de samenleving. Vanuit die taak moeten we ondanks onze verschillende standpunten in een goede sfeer tot een keuze zien te komen die goed is voor Flevoland. Juist als die beslissingen steeds lastiger dreigen te worden.''