Deelnemers

Afgelopen tijd hebben bewoners van Oosterwold en ook elders in Flevoland en leveranciers van waterzuiveringssystemen zich op onze site aangemeld. Dat er belangstelling is om nieuwe en innovatieve zuiveringssystemen te testen werd wel duidelijk. In totaal hebben zich 25 bewoners en zijn er 16 systemen aangemeld voor WaterLab Flevoland. De systemen die meedoen aan WaterLab Flevoland zijn vooral collectieve systemen. Een aantal systemen zijn ingebouwd en getest.