Plaatsen herdenkingstekens langs vaarweg

Let op:
Deze activiteit geldt per 1 januari 2024 ná de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De belangrijkste regels kunt u nu terugvinden in het Omgevingsverordening provincie Flevoland.

Omschrijving
Nabestaanden van verdrinkingsslachtoffers hebben soms de behoefte om een herdenkingsteken te plaatsen bij de plaats van het ongeval. U mag een herdenkingsteken plaatsen langs een provinciale vaarweg zolang u zich houdt aan een aantal algemene regels.

Daarnaast moet u een melding doen voordat u een herdenkingsteken plaatst. U doet dan een melding via het Omgevingsloket voor de activiteit Plaatsen herdenkingstekens langs vaarweg.

Na 5 jaar moet u het herdenkingsteken weer weghalen.

Welke regels gelden voor u?

Voor het plaatsen van een herdenkingsteken langs een provinciale vaarweg gelden algemene regels:

  • op deugdelijke wijze geplaatst (aanwezigheid, grootte, plaats of vormgeving)
  • geen knipperende, bewegende of verlichtende delen
  • minimaal 0.5 meter en maximaal 2 meter boven maaiveld
  • geplaatst in onverharde buitenberm op een afstand van tenminste 1.80 meter uit de kant van de oeverbeschoeiing
  • indien meerdere slachtoffers dan een gecombineerde herdenkingsteken

Contact

Deze activiteit wordt in Flevoland uitgevoerd door de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV). Mail uw vraag naar info@ofgv.nl. Of bel 088 6333 000.

Hoe lang duurt het?

U moet een melding doen voordat u een herdenkingsteken plaatst.

Hoe werkt het?

Uw melding kunt u doorgeven bij het Omgevingsloket.

Laatst aangepast: 12-01-2024