Stikstof

Op 29 mei sprak de Raad van State zich uit over het Stikstofbeleid van Nederland; het Programma Aanpak Stikstof. Een uitspraak met grote gevolgen voor Nederland. Ook voor Flevoland.

Aangepaste voorwaarden

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben 10 december 2019 de aangepaste voorwaarden vastgesteld voor vergunningverlening. Vanaf vrijdag 13 december 2019 is het mogelijk om vergunningen op grond van de beleidsregels te verlenen. Het Rijk en de 12 provincies bereikten vorige week al overeenstemming over de inhoud van de beleidsregels.

Noodzakelijke snelheid

De beleidsregels zijn aangepast nadat bij de vaststelling bleek dat er onvoldoende aandacht was geweest voor knelpunten en aandachtspunten die de sectoren, vooral de agrarische, hadden aangedragen. In de noodzakelijke snelheid om de vergunningverlening weer op gang te brengen is er verschil ontstaan in de interpretatie van de beleidsregels tussen Rijk en provincies.

Meer informatie

Op de pagina Stikstof en economie vindt u meer informatie over de invloed die stikstof op economische ontwikkelingen heeft. De meer beleidsmatige en juridische informatie treft u op de pagina Beleid en vergunningen. Hierop vindt u ook het advies van de commissie Remkes.

Contact

Heeft u vragen over stikstof in onze provincie? Stuur dan een mail.