Inzicht in stikstofemissies

De provincie heeft een stikstofkaart gemaakt waarop de herkomst van de stikstofuitstoot in Flevoland te zien is. De kaart laat van verschillende bronsoorten, zoals verkeer, woningen, agrarisch en industrie, zien in welke mate zij stikstofemissies hebben. De kaart is te gebruiken voor iedereen die meer informatie wil over de emissies van stikstof in Flevoland. Door kaartlagen toe te voegen aan de weergave kan je de bronnen van de uitstoot beter duiden. Zo zijn Natura2000-gebieden of bedrijventerreinen toe te voegen.

Herkomst kaartgegevens

De data die gebruikt zijn om deze kaart te maken zijn gegevens uit de Emissie Registratie van het RIVM. De gegevens zijn van 2017. Er kunnen geen rechten aan deze kaart ontleend worden. De kaart kan ook niet gebruikt worden bij een vergunningsaanvraag. Maak hiervoor gebruik van de AERIUS calculator.