Overzicht van de onderwerpen

  1. Emissievrije walstroom
  2. Elektrisch varen
  3. Verduurzamen brandstof

Emissievrije walstroom

Schepen die aangemeerd liggen in de haven bij het laden en lossen, gebruiken nog vaak dieselgeneratoren om elektriciteit op te wekken aan boord. De meeste havens beschikken over walstroom waarop schepen tijdelijk aangesloten kunnen worden zodat de generator niet hoeft te draaien. Nog beter zijn de initiatieven om die walstroom ook emissievrij te maken. Dit kan met verschillende energiebronnen, zoals waterstof, bio-LNG of een hybride oplossing. In Rotterdam is recent een proef afgerond met mobiele emissievrije walstroom.

Elektrisch varen

Een kansrijke maatregel om tot een emissievrije binnenvaart in 2050 te komen ziet het Rijk in het volledig emissieloos maken van containerbinnenvaartschepen. Dat kan bijvoorbeeld door 100% elektrisch te varen door gebruik te maken van verwisselbare batterijen in de vorm van een container.

Verduurzamen brandstof

Verbrandingsmotoren op diesel stoten vrij veel stikstof uit. Door het toevoegen van een mengsel van water en ureum aan de brandstof, wordt de stikstof omgezet in N2 en H2O. Moderne motoren hebben een AdBlue systeem met een SCR-katalysator om de uitstoot van stikstofoxiden in uitlaatgassen te verminderen. Het toevoegen van dit AdBlue mengsel is sinds 2016 verplicht voor de meeste dieselmotoren: van generatoren tot off—road voertuigen. Deze techniek kan op alle dieselmotoren toegepast worden. Dus ook op de bouwplaats, in de akkerbouw en veehouderij, het verkeer en de scheepvaart.