Nationaal programma landelijk gebied

Mogen landbouwgronden worden opgeofferd aan bosbouw, zogenaamde extensivering van landbouwgrond door nieuwe bossen?

Het is geen doel om bossen in het gebiedsproces te ontwikkelen. Maar de bossenstrategie is door de regeringscoalitie vastgesteld en deze strategie sluit dat niet op voorhand uit. Daar moeten we het in het gebiedsproces dus verder over hebben. Bij stoppers/verplaatsers komen er gronden vrij. Die kunnen gebruikt worden van extensivering van de blijvende bedrijven, maar ook voor andere vormen van grondgebruik. We willen dit met het gebied samen bekijken. Wel zoeken we nadrukkelijk naar ondernemers die zich willen richten op vormen van agro-forestry, om zo het combineren van doelen mogelijk te maken.

Hoe kijkt u aan tegen het idee om bijvoorbeeld samen met andere boeren bomen te planten tegen een vergoeding per boom?

Als de ondernemers hier zelf achter staan, praten we hier graag over door. Inzet van stroken beplanting past binnen de zoektocht naar meer bomen/bossen en een natuurinclusieve inrichting van het landschap.

Kansen voor kringlooplandbouw, wat is het gevolg voor mijn (agrarische) bedrijf?

Extensivering en kringlooplandbouw maken onderdeel uit van het te voorziene perspectief voor de landbouw. Beiden kunnen ook leiden tot stikstofreductie en combineren dus goed met een gebiedsgerichte aanpak. Als ondernemers zich hierop willen richten, gaan wij graag met hen in gesprek om te verkennen wat ondernemer en overheid hierin voor elkaar kunnen betekenen.

Aanmelden voor de nieuwsbrief landelijk gebied

Meld u aan voor deze nieuwsbrief. Bekijk ook onze andere nieuwsbrieven