Verduurzamen brandstof

Verbrandingsmotoren op diesel stoten vrij veel stikstof uit. Door het toevoegen van een mengsel van water en ureum aan de brandstof, wordt de stikstof omgezet in N2 en H2O. Moderne dieselauto’s en vrachtwagens hebben een AdBlue systeem met een SCR-katalysator om de uitstoot van stikstofoxiden in uitlaatgassen te verminderen. Het toevoegen van dit AdBlue mengsel is sinds 2016 verplicht voor de meeste dieselmotoren: van generatoren tot off-road voertuigen. Deze techniek kan op alle dieselmotoren toegepast worden, dus ook op de bouwplaats, in de akkerbouw en veehouderij, het verkeer en de scheepvaart.