Bijeenkomsten

We vinden het belangrijk om regelmatig in gesprek te gaan met inwoners en ondernemers van Flevoland over de aanpak van de stikstofproblematiek. Dat doen we via informatiebijeenkomsten. Sinds 2019 organiseert de provincie deze meerdere keren per jaar. Deze bijeenkomsten zijn soms gericht op het informeren van een specifieke doelgroep, zoals de agrarische sector, maar zijn vaak ook voor het brede publiek toegankelijk. Daarnaast zijn er meerdere besloten bijeenkomsten geweest voor de meedenkers in het gebiedsproces in de Noordoostelijke rand van de Noordoostpolder. Meer informatie staat in de Tussenrapportage Gebiedsproces stikstof oostrand Noordoostpolder (pdf, 10,9 MB).

Gedeputeerde Harold Hofstra spreekt bezoekers toe op een informatieavond

Openbare vergaderingen

Naast informatiebijeenkomsten zijn er ook de reguliere provinciale overleggen waar Provinciale Staten geïnformeerd worden. De vergadering van Provinciale Staten en de reguliere commissievergadering RND zijn openbaar en kunnen online of vanaf de publieke tribune gevolgd worden. De agenda en stukken zijn beschikbaar op de website van Provinciale Staten.