Bijeenkomsten

De provincie vindt het belangrijk regelmatig in gesprek te zijn met inwoners en ondernemers van Flevoland over de aanpak van de stikstofproblematiek. Dat doen we via informatiebijeenkomsten. Deze zijn soms gericht op het informeren van een specifieke doelgroep, zoals de agrarische sector, maar zijn vaak ook voor het brede publiek toegankelijk. Op deze pagina staat een overzicht van bijeenkomsten die geweest zijn en die gepland staan. 

Gedeputeerde Harold Hofstra spreekt bezoekers toe op een informatieavond

Openbare vergaderingen

Naast informatiebijeenkomsten zijn er ook de reguliere provinciale overleggen waar Provinciale Staten geïnformeerd worden. De vergadering van Provinciale Staten en de reguliere commissievergadering RND zijn openbaar en kunnen online of vanaf de publieke tribune gevolgd worden. De agenda en stukken zijn beschikbaar op de website van Provinciale Staten. Bekijk bijvoorbeeld de commissievergadering van 10 februari 2021 of de Statenvergadering van 17 februari 2021 waarin de Flevolandse Aanpak Stikstof werd besproken.

19 en 28 januari 2021: informatiesessie voor gemeenteraadsleden en leden waterschap

Raadsleden, wethouders en ambtenaren van de Flevolandse gemeenten en leden van de algemene vergadering van het waterschap zijn in 2 informatiebijeenkomsten bijgepraat over stikstof in Flevoland. Adviseurs van het stikstofteam hebben de deelnemers bijgepraat over de landelijke stikstofwet, de situatie voor PAS-melders in Flevoland en de Flevolandse aanpak stikstof in 2021. Daarnaast zijn enkele specifieke situaties in de gemeenten ter sprake gekomen, zoals de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland bij Urk en de mogelijkheid voor woningbouw.

7 mei 2020: online bijeenkomst over stand van zaken extern salderen

Hoe worden de stikstofrechten bijgehouden als er extern gesaldeerd wordt? Hoe zijn de gebiedstafels ingedeeld en wie doen daar aan mee? Hoe zit het met het legaliseren van PAS-meldingen en hoe lang gaat dat duren? Dit is een greep uit de vragen die op donderdag 7 mei 2020 voorbij kwamen in een online bijeenkomst met gedeputeerde Harold Hofstra. Bijna 50 agrariërs, statenleden en andere geïnteresseerden namen deel aan deze informatiebijeenkomst. Daarin werden ze bijgepraat over de ontwikkelingen op het gebied van stikstof. Lees meer in ons nieuwsbericht.

13 februari 2020: bijeenkomst over stand van zaken en gebiedsgerichte aanpak

De bijeenkomst startte met een introductie van gedeputeerde Harold Hofstra. Hij sprak over actuele onderwerpen als ‘beweiden & bemesten’, de ‘PAS-meldingen’ en de landbouwmaatregelen uit de kamerbrief van 7 februari. Vervolgens vertelde programmamanager Jenny May meer over de Gebiedsgerichte Aanpak[CA1] . Haar presentatie ging onder andere over de verwachtingen van het Rijk, de opdracht aan de gebiedstafels, het proces en de planning. Ook werd de samenstelling van de gebiedstafels besproken: welke partijen nemen deel en in welke gebieden verdelen we Flevoland. Tot slot was er ruimte voor vragen uit de zaal. De gedeputeerde en leden van het kernteam beantwoordden de vragen.

16 december 2019: bijeenkomst over stikstofbeleid

De opkomst op 16 december was hoog: ca. 130 agrariërs, enkele staten- en raadsleden, media en overige belangstellenden waren aanwezig.  Gedeputeerde Harold Hofstra, Commissaris van de Koning Leen Verbeek en medewerkers van het Stikstofteam van de provincie gaven uitleg over de geactualiseerde ‘Beleidsregels intern en extern salderen’. Er was veel ruimte voor vragen. Deze gingen met name over de meldingen versus vergunningen, de meetmethode van het RIVM, beweiden en bemesten en het afromen van 30% bij extern salderen; deze ruimte komt beschikbaar voor de natuur.