Extern salderen

Wanneer is er duidelijkheid over extern salderen voor de Wieden-Weerribben?

Op 8 maart 2022 heeft GS Flevoland het extern salderen op de Wieden en de Weerribben tijdelijk stil gelegd. Dit in navolging van de provincie Overijssel. De provincie Overijssel moet eerst onderbouwen dat er voldoende maatregelen worden genomen voor de natuur en andere stikstofreductie dus ingezet mag worden voor nieuwe ontwikkelingen (de zogenaamde additionaliteitsvereiste). Deze onderbouwing kan enige maanden in beslag nemen waarna extern salderen weer wordt open gesteld. Er is vooralsnog geen definitieve datum bekend. Er is intensief overleg met de provincie Overijssel over een mogelijke gezamenlijke aanpak om depositie op deze Natura2000-gebieden effectief en efficiënt terug te brengen. Hiertoe worden over en weer data en berekeningen uitgewisseld.

Aanmelden voor de nieuwsbrief landelijk gebied

Meld u aan voor deze nieuwsbrief. Bekijk ook onze andere nieuwsbrieven