PAS-melders

Is er al duidelijkheid voor de PAS-melders?

De verplichte legalisatie van de PAS-melders is wettelijk vastgelegd. Het Rijk moet binnen drie jaar na start van het legalisatieprogramma (28 februari 2022) de ruimte vrijgemaakt hebben voor deze legalisatieslag. In de tussentijd hebben bevoegde gezagen afgesproken niet actief te handhaven op PAS-melders. Er zijn echter uitspraken van de rechter die er toe dwingen om dit in bepaalde gevallen alsnog te doen. Provincie Flevoland zet dan ook in op versnelling van deze legalisatie en zoekt naar mogelijkheden om zelf eerder ruimte vrij te maken. Er wordt ingezet op afspraken met het Rijk om de kosten die hieruit voortvloeien bij het Rijk terug te vorderen.

Hoe zinvol is het te starten met het gebiedsproces zolang de PAS melders nog niet zijn gelegaliseerd?

De zorg voor voldoende stikstofruimte, nodig voor het legaliseren van de PAS-melders, ligt bij het Rijk. Het Rijk wil dit binnen 3 jaar gerealiseerd hebben. Omdat de stikstofopgave groot en urgent is, wil de provincie dit niet afwachten. Insteek van het gebiedsproces is dat iedereen na het proces gelegaliseerd is en tegelijk de gestelde stikstofdoelen gerealiseerd zijn. Zou dit niet tegelijk worden aangepakt, bestaat de kans dat bedrijven na legalisering van hun PAS-melding alsnog met aanzienlijke aanvullende stikstofeisen geconfronteerd worden. Een synchrone aanpak wordt dus wenselijk geacht. Of dit in de praktijk haalbaar is, hangt af van verschillende factoren. Dit moet tijdens het proces duidelijk worden. Ook zet de provincie erop in dat ook nog niet-gelegaliseerde bedrijven zoveel mogelijk mee kunnen doen aan de verschillende subsidiemogelijkheden, in ieder geval aan de provinciale subsidies.

Aanmelden voor de nieuwsbrief landelijk gebied

Meld u aan voor deze nieuwsbrief. Bekijk ook onze andere nieuwsbrieven