Overzicht van de onderwerpen

  1. Verduurzamen brandstof
  2. Stikstoffilter toepassen
  3. Gebruik duurzame energie
  4. Gebruik duurzame grondstoffen

Verduurzamen brandstof

Verbrandingsmotoren op diesel stoten vrij veel stikstof uit. Door het toevoegen van een mengsel van water en ureum aan de brandstof, wordt de stikstof omgezet in N2 en H2O. Moderne vrachtwagens hebben een AdBlue systeem met een SCR-katalysator om de uitstoot van stikstofoxiden in uitlaatgassen te verminderen. Het toevoegen van dit AdBlue mengsel is sinds 2016 verplicht voor de meeste dieselmotoren: van generatoren tot off—road voertuigen. Deze techniek kan op alle dieselmotoren toegepast worden, dus ook op de bouwplaats, in de akkerbouw en veehouderij, het verkeer en de scheepvaart.

Stikstoffilter toepassen

Soms ontkom je er niet aan dat er stikstof vrij komt bij werkzaamheden. Je kan dan ook proberen te voorkomen dat de stikstof op een kwetsbaar natuurgebied neerslaat, bijvoorbeeld door de stikstof op te vangen met een stikstoffilter. Door middel van een katalysator die flexibel op apparatuur aangesloten kan worden, wordt stikstof omgezet naar de onschadelijke vorm van stikstof (N2) en water. Het levert een reductie van zo’n 90% in stikstofuitstoot op. Een andere manier waarop de stikstof op grote schaal uit de lucht gefilterd kan worden is via een soort stikstofstofzuiger. Grote hoeveelheden lucht worden op de rand van de bouw aangezogen door en door een speciaal filter gehaald, waardoor met name de schadelijke stikstof wordt afgevangen. Uit een TNO-test op een bouwplaats bleek dat de stofzuiger ongeveer 85% van de stikstof uit de lucht haalde.

Gebruik duurzame energie

Door de vele machines op de bouwplaats te voorzien van duurzame energie kan er een reductie in stikstofuitstoot gerealiseerd worden. Dit kan bijvoorbeeld door bouwmachines elektrisch te maken. Er is al een hybride hijskraan in Nederland ontwikkeld. Het is ook mogelijk om de bouwplaats te voorzien van tijdelijke duurzame energie. Een container met daarin een turbine die draait op biobrandstof, zoals bio-LNG of bio-CNG, kan op de bouwplaats gezet worden. Er is zelfs de mogelijkheid om de bouwkeet te verwarmen of te koelen met de restwarmte.

Gebruik duurzame grondstoffen

Door duurzame grondstoffen te gebruiken zoals hout, hennep, stro en vlas kan de stikstofuitstoot in de bouw met 85% verminderd worden, in vergelijking met reguliere bouw. Helemaal mooi wordt het als deze bouwmaterialen verbouwd worden door een lokale boer die van de veeteelt is overgestapt op de productie van biobased materialen, zoals hout, hennep, lisdodde, bamboe, lupine. Deze materialen kunnen gebruikt worden voor de bouw van woningen en in het interieur. Een win-winsituatie.