Groenonderhoud Nijkerkerweg

Provincie Flevoland start medio februari met het rooien van iepen langs de Nijkerkerweg tussen de Flediteweg en de Gooiseweg. Weggebruikers ondervinden enige overlast van deze werkzaamheden. Er wordt een snelheidsbeperking ingesteld op de Nijkerkerweg (N301) van 70 km/uur en op het Nijkerkerpad van 50 km/uur.

Iepziekte

De bomen hebben de iepziekte. Hierdoor kunnen onveilige situaties langs de weg ontstaan, zoals takken die vallen en bomen die omwaaien. Daarom gaat de provincie deze bomen rooien in februari en maart 2017 (begin maart klaar).

Bomen planten in 2018

In het voorjaar van 2018 worden er weer nieuwe bomen geplant. Er worden diverse soorten bomen geplant, waaronder de eik, de beuk en de linde.