15 feb 2017

Besluitenlijst Gedeputeerde Staten 14 februari 2017

Het dagelijkse bestuur van de provincie heet Gedeputeerde Staten. Ze vergaderen iedere dinsdagmorgen. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. De beslissingen die genomen worden, zijn wel openbaar. De beslissingen vindt u terug in de openbare besluitenlijsten. Download de besluitenlijst (pdf, 31 kB). In deze besluitenlijst zijn de volgende onderwerpen behandeld:

  • Reactie op brief van de gezamenlijke gemeenten Dronten, Lelystad en Zeewolde over amendementen bij het Regioplan Windenergie en de PartiĆ«le Herziening Omgevingsplan voor Windenergie;
  • Beantwoording statenvragen PvdD vogelgriep en vuurwerk;
  • Subsidievaststelling project Onderwijs Composieten Flevoland;
  • Klimaatdoelstelling;
  • Onderwerp:
    Afwijken financiƫle uitgangspunten door tijdelijk activeren personeelslasten;
  • Afwijken van de Beleidsregel kleinschalige ontwikkelingen landelijk gebied ten behoeve van het perceel Hannie Schaftweg 12 te Emmeloord.