Inloopavond aanleg natuurlijk fietspad de Grote Trap

Flevoland saai? Niets is minder waar. Fietsen in Flevoland betekent volop afwisseling: langs uitgestrekte akkers, door stille bossen met opeens … een open plek. Natuurlijk is er langs de randen overal water; je rijdt immers op de bodem van de Zuiderzee! Daar komt een nieuw fietspad bij in het fietsseizoen van 2019: het natuurlijk fietspad de Grote Trap.

Over het nieuwe fietspad

De partners: Het Flevo-landschap, waterschap Zuiderzeeland en provincie Flevoland gaan het gebied tussen de fietsbrug over de A6 bij Almere en het Horsterwold bij Zeewolde ontwikkelen. Het gaat om een natuurstrook van ongeveer 11 kilometer lang en 100 meter breed waar iedereen straks kan fietsen, omgeven door natuur, tussen de vriendelijke koeien en het meanderende water vol planten en kleine dieren. Je kunt er straks picknicken langs de route en vissen langs de waterkant. Ook vogelaars kunnen hun hart ophalen. Zij kunnen straks in de schuilhutten kijken naar akker- en struweelvogels. Fietsen over de Grote Trap brengt je langs prachtige ruigtes, kleurrijke bloemenvelden en typische Flevolandse vergezichten.

Plaats waar het fietspad komt te liggen

Inloopavond

Het Flevo-Landschap, Waterschap Zuiderzeeland en provincie Flevoland organiseren samen een inloopavond op maandag 3 april 2017 in Hayé Natuurpark, De Waterlely , Vlotgras 11 in Lelystad. Tussen 19.00 en 21.00 uur zijn medewerkers van deze 3 samenwerkende partijen aanwezig om de plannen toe te lichten. Er is geen vast programma en de toegang is gratis.

Omgevingsvergunning

Er moeten verschillende vergunningen worden aangevraagd om de Grote Trap te kunnen realiseren. Dit zijn:

  1. Ontgrondingsvergunning. Deze vergunning ligt tussen 30 maart en 10 mei 2017 ter inzage op het gemeentehuis van de gemeente Zeewolde of is digitaal in te zien via de website van de OFGV
  2. Omgevingsvergunning. Deze vergunning wordt door de gemeente Zeewolde verleend. De data van de te inzage legging zijn onbekend. De gemeente Zeewolde publiceert haar vergunningen in de krant en op haar website.

Europa

De Grote Trap wordt medemogelijk gemaakt door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO): Europa investeert in zijn platteland.

Logo's provincie Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland, Het Flevolandschap en Europa