07 jun 2018

2e ronde Fonds Leefbaarheid in september van start

Vanaf 1 september tot en met 31 oktober 2018 kunnen subsidieaanvragen voor de 2e ronde van het Fonds Leefbaarheid worden ingediend. Er is een bedrag van €1.025.000 beschikbaar. Groepen bewoners, maar ook ondernemers, kunnen een project indienen dat de onderlinge betrokkenheid tussen mensen bevordert en daardoor een positief effect heeft op de leefbaarheid van hun woonomgeving.

Subsidiedeskundigen

Deze subsidiemogelijkheid van provincie Flevoland is in het leven geroepen om de sociale cohesie en de economische ontwikkeling op het platteland van Flevoland te stimuleren. Net als vorig jaar kunnen aanvragers vrijblijvend gebruik maken van 2 subsidiedeskundigen. Zo kunnen ook de mensen die geen ervaring hebben met het indienen van subsidie op weg worden geholpen.

Verlaging maximum subsidiebedrag

Tijdens de 1e ronde van Fonds Leefbaarheid is geconstateerd dat er veel mooie idee├źn en plannen zijn. Maar dat het aantal projecten dat kan worden goedgekeurd relatief klein is. Gedeputeerde Staten vinden dat het maatschappelijk effect van het Fonds Leefbaarheid zo groot mogelijk zou moeten zijn. Daarom stellen ze voor om het bedrag dat maximaal beschikbaar is per project te verlagen van € 500.000 tot € 175.000. Hierdoor kunnen meer projecten in aanmerking komen voor de subsidie. Dit besluit ligt tot 28 juni 2018 ter inzage. Besluitvorming hierover vindt eind juli 2018 plaats.

Succesvolle 1e ronde

In totaal hebben 9 projecten in de eerste ronde subsidie ontvangen van het Fonds Leefbaarheid. Deze aanvragen zijn zeer verschillend: van een bijdrage in een multifunctioneel gebouw voor een dorp, een onderzoek naar woonwensen voor ouderen in enkele dorpen in de Noordoostpolder, tot de aanleg van een Calisthenicspark in Biddinghuizen. Dit laatste project wordt op 23 juni 2018 geopend.

Calisthenicspark in Biddinghuizen