Flevoland breidt zich voor op veranderingen in grondgebruik

7 mrt 2019

Op woensdag 6 maart 2019 heeft gedeputeerde Jan de Reus namens de stuurgroep Grondgebruik in Flevoland het rapport 'Grond in beweging' aan staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangeboden.

Kansen voor agrarische ondernemers

Het rapport beschrijft de ontwikkelingen in grondgebruik in Flevoland en schetst kansen voor de toekomst. De Flevolandse grond behoort tot de beste agrarische gronden in Nederland, maar wordt ook intensief gebruikt. Landbouw, groeiende steden, zonneparken, natuur: in Flevoland is er ruimte voor. We moeten echter goed voorbereid zijn op de toekomst. De komende jaren zou er minder agrarische gronden door uitbreiding van de steden beschikbaar zijn. Daarnaast zou vooral bij Almere en Lelystad de bodemdaling verder doorzetten. Het intensieve bodemgebruik kan leiden tot een verminderde oogst en er gaat ook meer vernatting optreden.

Nieuwe lijn: een gezamenlijke aanpak voor duurzame landbouw

De ontwikkelingen in het landelijk gebied zijn niet nieuw. Het speciale is dat die nu in beeld zijn gebracht en dat daardoor beter zicht is op de effecten. Uit het rapport blijkt dat een gezamenlijke aanpak van deze problemen noodzakelijk is, vooral in die delen van Flevoland waar de consequenties het grootst zijn. De provincie en haar partners gaan zich de komende jaren inspannen om de Flevolandse bodem toekomstbestendig te maken.