09 feb 2018

Fonds Leefbaarheid keert 7 ton uit

Gedeputeerde Ad Meijer reikte op 9 februari de subsidies uit van het Fonds Leefbaarheid aan 9 aanvragers. De provincie stelde € 700.000 beschikbaar voor projecten die de sociale cohesie, economische ontwikkeling, de vitaliteit en leefbaarheid van het landelijk gebied stimuleren. In totaal zijn er 28 aanvragen ingediend die een beroep hebben gedaan het Fonds Leefbaarheid. Deze aanvragen zijn zeer verschillend: van een bijdrage in een multifunctioneel gebouw voor een dorp, een onderzoek naar woonwensen voor ouderen in enkele dorpen in de Noordoostpolder, tot de aanleg van een calisthenicspark in Biddinghuizen.

Leefbaarheid landelijk gebied

Deze subsidiemogelijkheid van provincie Flevoland is in het leven geroepen om de leefbaarheid van het landelijk gebied stimuleren. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in het dorpshuis van Rutten werden de negen aanvragers verrast met de toekenning van de subsidie. Gedeputeerde Meijer is blij dat er zoveel mooie en goede aanvragen zijn ingediend: “Het is fijn om te zien dat veel groepen bewoners mooie plannen hebben gemaakt om samen activiteiten uit te voeren die de onderlinge band en relatie tussen bewoners versterken. Dat was precies de bedoeling van het fonds.” Van alle aanvragers werd Dorpsbelang Rutten in het bijzonder genoemd. Zij kregen de meeste punten toegekend van de commissie.

Onafhankelijke commissie

Een onafhankelijke commissie van deskundigen heeft de provincie geadviseerd welke aanvragen voor subsidie in aanmerking kwamen. Gedeputeerde Staten heeft op basis van dat advies besloten om voor 9 aanvragen het gevraagde subsidiebedrag uit te keren. Het Fonds Leefbaarheid biedt nog een mogelijkheid om aanvragen in te dienen. In de maanden september en oktober van dit jaar kunnen weer aanvragen worden ingediend. Binnenkort komt daarover meer informatie beschikbaar.

Gedeputeerde Ad Meijer reikt de subsidie uit