11 apr 2019

Hertelling Flevoland afgerond

De hertelling van alle stemmen in Flevoland is voltooid. Donderdag 11 april 2019 zijn de stemmen in Flevoland opnieuw geteld. Er is decentraal geteld. Dit betekent dat iedere gemeente één locatie had inricht waar alle stemmen uit deze gemeente geteld worden.

Besluit toelating nieuwe Statenleden

Bij iedere locatie waren een waarnemer van de Kiesraad en het waterschap aanwezig. Maandag 15 april 2019 verwerkt het centraal stembureau de resultaten van de hertelling. De openbare zitting is op dinsdag 16 april 2019 om 10.00 uur in het Lelystadse stadhuis. Een dag later volgt het besluit toelating nieuwe Statenleden. De nieuwe Statenleden worden geïnstalleerd op woensdag 17 april 2019. De vergadering begint om 19.00 uur.