11 jan 2018

Nieuwe ijkpunten op de tijdlijn van Flevoland

De beroepsbevolking in Flevoland blijkt in het afgelopen jaar licht te zijn gestegen. Dat is één van de conclusies die getrokken kunnen worden uit het cijfermatige overzicht dat de provincie onlangs heeft gepubliceerd. 2  jaar geleden bestond de groep uit 219.763 personen, tegen 222.377 mensen in 2017. Aan het begin van ieder jaar stelt de provincie een groot aantal feiten en cijfers beschikbaar over verschillende demografische ontwikkelingen in Flevoland. Wie de gegevens bekijkt, ziet bijvoorbeeld ook dat het aantal meerpersoonshuishoudens is gedaald en dat in Flevoland juist meer eenoudergezinnen voorkomen dan het vorige jaar. Inwoners van 47 jaar verkeren bovendien in goed gezelschap. In Flevoland vormen deze burgers namelijk de grootste groep, met een omvang van 6.652 personen.

Wonen

Het totaalplaatje van statistische beelden bestaat uit zeven onderdelen, namelijk Bevolking, Bevolking naar leeftijd, Huishoudens, Woningen, Werkgelegenheid, Beroepsbevolking en het tabblad ‘Meer’. De algehele bevolking van Flevoland is het afgelopen jaar met 0.9%gegroeid. Landelijk nam het aantal Nederlanders met 0,6%toe. Een cirkeldiagram in de categorie ‘Bevolking’ laat zien dat Urk het grootste aantal inwoners  per vierkante kilometer heeft, namelijk 1.757. Mensen uit Zeewolde hebben meer ruimte om zich heen. Daar wonen slechts 91 burgers op een vierkante kilometer. Binnen het dichtbevolkte Urk wonen veel jonge kinderen. Op het voormalige eiland vormen zesjarigen de grootste groep. Ook in Almere is de gemiddelde bewoner nog jong. Slechts 5% van de mensen is 71 jaar of ouder, tegen een landelijk gemiddelde van 11%.

Werken

Het aantal banen in Flevoland is het afgelopen jaar gestegen tot 176.367. Dat zijn ruim 2.400 banen meer dan vorig jaar. Naar verhouding zijn er voor de beroepsbevolking veel banen beschikbaar in de Noordoostpolder en de minste in Almere.