14 mrt 2019

Reactie gedeputeerde Jop Fackeldey op doorrekeningen ontwerp-Klimaatakkoord

“De eerste doorrekeningen stemmen me hoopvol, maar er is nog werk aan de winkel. Het laat zien dat we de klimaatdoelen in 2050 kúnnen behalen. Tegelijkertijd lijken de kosten voor de overheid binnen de perken te blijven. Wel heb ik zorgen over de gevolgen voor de portemonnee van onze inwoners. Voor mij staan betaalbaarheid, uitvoerbaarheid en haalbaarheid centraal. Dat betekent ook dat niemand in armoede mag vervallen door de klimaatplannen. Vooral verduurzaming van de energieproductie moet een grote bijdrage leveren. Wij in Flevoland zijn daar goed in en daar zou ik graag verder mee gaan. Tegelijkertijd zien we innovatie op kleinere en grotere schaal: een aardgasloze wijk in Nagele, zonnecellen in dakpannen op Urk. Maar ook de Maxima-centrale van Engie, de meest duurzame energiecentrale van Nederland, met grote investeringen in vernieuwing. Uiteindelijk doen we het samen. Daarom brengen we alle partijen bij elkaar in de Flevolandse Energie Agenda. We hebben 31 jaar om de doelen te halen. De komende dagen zal meer duidelijk worden over hoe we verder aan de slag gaan. Voor mij staat voorop dat we met draagvlak moeten werken aan een beter klimaat. Dat is de enige weg naar succes. Ik kijk er naar uit om weer met alle partners in gesprek te gaan, om bij te dragen aan het laatste zetje.”

Jop Fackeldey