07 jan 2019

Verbeek houdt warm voorwoord in vrijheidsjaar

Op een banier in de hal staan de fakkel en de vogel van de vrijheid in snelle streken getekend. Het thema ‘Kiezen in Vrijheid’ loopt vanaf vandaag als een rode lijn door het jaar heen. Met zijn nieuwjaarstoespraak geeft commissaris van de Koning Leen Verbeek het beginpunt aan. Tegenover een groot aantal genodigden in de hal van het provinciehuis markeert hij  het begin van een nieuw politiek jaar. Een jaar waarin Flevoland de vrijheid viert. Op 20 maart 2019 hebben alle volwassen inwoners van de provincie allereerst weer het volste recht om hun stem uit te brengen tijdens de verkiezingen voor Provinciale Staten. “Dat is lang niet overal ter wereld vanzelfsprekend,” benadrukt Verbeek.

Algemeen kiesrecht

Hij spreekt uit ervaring. In de Raad van Europa is de Flevolandse Commissaris van de Koning namelijk voorzitter van de zogenoemde Monitoring Committee. Deze commissie houdt toezicht op het functioneren van de democratie in de verschillende lidstaten van de Europese Unie. In Nederland bestaat het algemeen kiesrecht sinds 1919. “Honderd jaar geleden dus,” memoreert Verbeek. “Daar staan we het komende jaar ook bij stil en dat is belangrijk. Niet veel later raakten we die vrijheid namelijk alweer kwijt, tijdens de Tweede Wereldoorlog.”

Bevrijdingsdag

In die Tweede Wereldoorlog bestond Flevoland nog niet als provincie. “Als zodanig zijn wij de enige provincie die de oorlog niet heeft meegemaakt,” bevestigt Verbeek. “Maar in de Noordoostpolder en op Urk herinneren mensen zich die strijd wel degelijk.” Alle Flevolanders denken dit voorjaar op een bijzondere manier met hen terug aan deze donkere periode in onze nationale geschiedenis. Of ze nu in de Noordoostpolder, op Urk, in Lelystad, Dronten, Zeewolde of Almere wonen. Op 5 mei 2019 treedt de provincie namelijk op als gastheer bij de landelijke viering van Bevrijdingsdag. In aanwezigheid van hoogwaardigheidsbekleders als minister-president Mark Rutte wordt die ochtend binnen het Almeerse theater KAF een feestelijke bijeenkomst gehouden. Bovendien luidt het komende jaar ook de algemene viering van 75 jaar bevrijding in. Tijdens zijn toespraak draagt Verbeek daarom alvast een speciale Vrijheidspin.  “U krijgt er straks ook eentje,” kondigt hij aan. “Draag hem met trots en laat zien dat ook u vrijheid belangrijk vindt.” 

Leen Verbeek spreekt tijdens de NieuwjaarsreceptieFoto: Fotostudio Wierd ©

Vrijheid is niet vrijblijvend

Vrijheid maakt trots, maar is tegelijkertijd niet vrijblijvend, waarschuwt Verbeek. “Wij als overheid dragen verantwoordelijkheid voor het algemeen belang. Dat algemene belang gaat soms voor het individuele belang, zoals we bijvoorbeeld ook zien in de Oostvaardersplassen.” Volgens Verbeek houdt die weerstand verband met het prikkelende tempo waarin Flevoland zich ontwikkelt. “Flevoland wordt steeds groter. Dat zien we met name op economisch gebied, waar onze economie het snelste groeit van alle Nederlandse provincies. We legden bijvoorbeeld de Marker Wadden aan, we maakten op een goede manier gebruik van de Zuiderzeelijngelden, we geven het vliegveld vorm, we gaan de bruggen en sluizen renoveren en we verdubbelen een deel van de Hogering bij Almere. Inmiddels kunnen we niet meer verwachten dat iedereen staat te juichen bij alles wat we doen. Met die gevoelens moeten we rekening houden waar dat kan. Maar de ontwikkeling van Flevoland staat voorop. Voor Gedeputeerde Staten en voor Provinciale Staten. En dat drijft waarschijnlijk ook u, zoals u hier aanwezig bent.”

Gouden Kiekendief

Na afloop van zijn toespraak reikt Verbeek ook de Gouden Kiekendief uit. Deze onderscheiding is bedoeld voor mensen die zich op een bijzondere manier verdienstelijk hebben gemaakt voor provincie Flevoland. Het ereteken wordt toegekend aan Bart Fokkens. Namens provincie Flevoland werkte hij als Kamerheer voor Koning Willem-Alexander, waarbij hij optrad als een soort regionaal adviseur van de vorst. Verder was Fokkens onder meer bestuurlijk betrokken bij Batavialand, het Regionaal Overlegorgaan IJsselmeergebied en natuurorganisatie Flevolandschap.  

Marc Witteman

Voordat hij zijn toespraak begon, gaf Verbeek aandacht aan het overlijden van oud-gedeputeerde Marc Witteman. De burgemeester van Stichtse Vecht was van 2010 tot 2015 als bestuurder aan de provincie verbonden. Hij stierf op de dag voor Kerst aan de gevolgen van longkanker. Verbeek roemde Witteman als een sterk sociaal bewogen man. “Hij hield van de mensen, ongeacht hun geaardheid of afkomst. We mogen trots zijn dat we de kans hebben gehad om met hem samen te werken. Zijn leven was te kort, maar het was wel een goed leven.” Bekijk de volledige tekst van de speech (pdf, 52kB)