Integrale ad hoc commissie

28 aug 2019 - 28 aug 2019

De vergaderingen van Statencommissie Bestuur zijn openbaar en vrij toegankelijk voor de pers en het publiek. Iedereen kan deze vergaderingen bijwonen in het Provinciehuis, tenzij anders wordt vermeld.