Stimuleren van de economie van Flevoland

Provincie Flevoland steunt de komst van de Floriade, vanwege de economische kansen die een wereldtuinbouwtentoonstelling als deze biedt.

Agrofood- & Tuinbouwsector

De Agrofood & Tuinbouw sector is belangrijk voor de Flevolandse economie. De sector is sterk innovatief en er is nu al een intensieve samenwerking tussen bedrijven en kennisinstituten op de thema's van de Floriade. De subthema’s binnen 'Growing Green Cities' zijn:

  • 'Greening'
  • 'Feeding'
  • 'Healthying'
  • 'Energizing'

Rondom de innovatiewerkplaats stelt de provincie een economisch programma samen om die werkplaats met activiteiten te vullen.

Gebruikmaken van oplossing uit de natuur

Bij innovaties in de Agrofood & Tuinbouw sector wordt steeds vaker naar  'Nature Based Solutions' gekeken. Daarbij gaat het om toepassen van oplossingen uit de natuur of het bouwen met natuurlijke materialen. Voor het bouwen van het innovatiepaviljoen zal van die nieuwe technieken gebruik gemaakt worden.