Opschalen en saneren van bestaande windmolens

Provincie Flevoland ontwikkelt samen met de gemeente Zeewolde, Dronten en Lelystad nieuw beleid over windenergie: het Regioplan Windenergie. De provincie wil zogezegd opschalen (meer windenergie) en saneren (minder windmolens). In de praktijk betekent dit dat het huidige aantal windmolens sterk zal verminderen. In plaats van verspreid in het landschap komen de nieuwe windmolens geconcentreerd in lijnopstellingen.