Samen werken aan wind

Bij het ontwikkelen van het Ontwerp Regioplan windenergie is veel contact geweest met de windverenigingen in de verschillende gebieden. Zij zijn de belangrijkste gesprekspartner voor de provincie en gemeenten als het gaat om het daadwerkelijk ontwikkelen van nieuwe windparken. Bewoners en bedrijven in de buitengebieden van Dronten, Lelystad en Zeewolde kunnen lid worden van deze windverenigingen en op die manier financieel deelnemen aan de ontwikkeling van de windparken. Zo kan iedereen in het buitengebied profiteren van de opbrengsten. Bewoners in de kernen krijgen op een later moment gelegenheid om ook financieel mee te doen. Voor hen zal de initiatiefnemer een voorstel uitwerken. Dat zou bijvoorbeeld kunnen in de vorm van obligaties, maar ook andere vormen zijn denkbaar. In Flevoland waait de wind voor iedereen!