50PLUS

Provinciale Staten (PS) staan aan het hoofd van de provincie. Ze zijn de volksvertegenwoordigers van de inwoners van Flevoland. Eens in de 4 jaar kiezen de inwoners van de provincies de leden van PS. Dat gebeurt dit keer op woensdag 20 maart 2019. Meer informatie over 50PLUS Flevoland vindt u via onderstaande links:

Bekijk de verkiezingsvideo van 50PLUS op YouTube. Deze link opent in een nieuw venster.

50PLUS wil ouderen een fris gezicht geven

Wat hebben de Oostvaardersplassen en ouderenbeleid met elkaar te maken? Vrij weinig, vindt Paul van der Starre. Als nieuwe lijsttrekker van 50PLUS ziet hij het dierenrijk dan ook niet als zijn belangrijkste zorg. “50PLUS gaat meer opkomen voor ouderen.”

Avonturenboek

Ruim vijftig jaar geleden kreeg Paul van der Starre als zesjarige jongen een cadeautje van zijn oma. Ademloos sloeg hij het avonturenboek open. “Het ging over drie jongens uit Nagele die in een roeibootje stapten om naar het nieuwe land te varen. Ze keken uit over de leegte, waar later Lelystad zou komen. Dat beeld heeft mij enorm geïnspireerd en gefascineerd. Misschien is het daarom ook wel dat ik nu met zoveel plezier in Flevoland woon.”

Banen

Want Van der Starre voelt zich al veertig jaar helemaal thuis in Almere. Nadat de marketingmanager ooit de VVD verliet, werd hij gevraagd om de afdeling van 50Plus in zijn woonplaats te ondersteunen. De partij wilde namelijk graag meedoen aan de recente gemeenteraadsverkiezingen. Die verkiezingen kwamen te vroeg, maar een jaar later werd Van der Starre door de leden wel unaniem aangewezen als lijsttrekker in de provincie. “Ik vond heel veel herkenning bij 50PLUS. Voor mensen die ouder dan vijfenveertig zijn, is het al heel moeilijk om aan een baan te komen. Terwijl je nog meer dan twintig jaar moet werken. Ik vind het onacceptabel dat mensen op zo’n manier worden weggezet. Volgens mij zou de provincie als organisatie heel goed kunnen laten zien dat het anders kan, door bijvoorbeeld bij het vervullen van een vacature de voorkeur te geven aan mensen van boven de vijfenveertig.”

Ouderen

De herkenning die de Almeerder ervaart, wil hij ook graag met anderen delen. “In de afgelopen tijd was het dierenwelzijn in de Oostvaardersplassen een heel belangrijk onderwerp voor 50PLUS. Maar de partij is juist opgericht met het oog op de belangen van ouderen. We zijn in Flevoland maar een kleine fractie en we hebben een beperkte capaciteit. Ik wil daarom veel scherper aan de wind zeilen.”

Statenpanel

Van der Starre staat weliswaar aan het roer, maar vaart daarbij ook graag op het kompas van de burger. Hij stelt daarom voor een speciaal Statenpanel in het leven te roepen. “Dat heb ik in Almere ook gebruikt. We waren toen bezig met de aanbesteding van nieuw busvervoer en zijn zowel offline als online een soort marktonderzoek gestart. Betrokken burgers kwamen samen op het gemeentehuis en kregen vragen voorgelegd over hun wensen, maar ook met de financiële afwegingen die daarbij hoorden. Hun reacties hebben we toen daadwerkelijk verwerkt in de uitvraag en daar waren deze mensen heel blij mee.”

Ziekenhuis

Toch voelt ook Van der Starre zich soms machteloos. Zo zag hij met lede ogen aan hoe het ziekenhuis in Lelystad een aantal maanden geleden voor een gedeelte werd ontmanteld. “Onacceptabel,” zegt hij ferm. “Er zijn een aantal kerntaken die je als overheid niet uit handen mag geven. Je hebt een zorgplicht. Het kan best zijn dat de provincie hierin geen politieke verantwoordelijkheid draagt, maar de provincie maakt wel deel uit van de overheid. Als wij er dan niet over gaan, dan moeten we in gesprek met partijen die hierin wel een bepalende rol hebben. Daarom wil ik soms net een stukje verder kijken dan de provincie alleen. Voor onze ouderen. Als ik in de Staten kom, kunnen zij daarop rekenen.”

50PLUS

Naam: Paul van der Starre
Partij: 50PLUS
Huidig aantal zetels: 1
Streefaantal zetels: 3
Politieke inspirator: Martin van Rooijen (Tweede Kamerlid 50PLUS)
Mooiste plek in Flevoland: havenkom bij Almere

Dit verhaal is geschreven door Gerrit-Jan Tempelman, bedrijfsjournalist Provincie Flevoland