D66

Provinciale Staten (PS) staan aan het hoofd van de provincie. Ze zijn de volksvertegenwoordigers van de inwoners van Flevoland. Eens in de 4 jaar kiezen de inwoners van de provincies de leden van PS. Dat gebeurt dit keer op woensdag 20 maart 2019. Meer informatie over D66 Flevoland vindt u via onderstaande links:

Bekijk de verkiezingsvideo van D66 op YouTube. Deze link opent in een nieuw venster.

D66 wil het Verhaal van Flevoland vertellen

“Flevoland is gewoon een uniek gebied en dat moeten we laten zien. We hebben hier mooie Marker Wadden, een schitterend Nationaal Park Nieuw Land en een prachtige nieuwe haven.” Lijsttrekker Tiko Smetsers van D66 maakt graag reclame voor zijn thuisstreek. In zijn woorden is een boodschap te horen. Kom gerust eens kijken. Luister naar het Verhaal van Flevoland.

Nieuw land

Wanneer Tiko Smetsers over de velden vooruitkijkt in de tijd, ziet hij in de verte een grote poort opdoemen. De poort naar Nationaal Park Nieuw Land. Terrein dat binnenkort mogelijk door toeristen ontgonnen wordt. Smetsers zou de mensen in ieder geval maar wat graag welkom heten in het gebied, dat bestaat uit de Lepelaarplassen, de onlangs aangelegde Marker Wadden, het Markermeer en de Oostvaardersplassen. “In de randen van het gebied kun je mensen onze prachtige natuur laten beleven. Want we hebben hier een prachtig verhaal te vertellen. Nee, we hebben geen verleden in de maakindustrie en geen historie als kenniseconomie, maar in Flevoland maken we juist nieuw land. Met elkaar zijn we iedere dag bezig om deze provincie op te bouwen. Dat vind ik heel bijzonder. Die boodschap kunnen we tegenover onze bezoekers nog veel beter uitdragen denk ik. Zeker als je bedenkt dat het segment sector recreatie en toerisme tien procent van het bruto nationaal product vertegenwoordigt. Vier keer groter dan de agrarische sector dus.”

Algemeen belang

Smetsers moedigt ook de andere partijen in de Staten aan hun bijzondere grondgebied op waarde te blijven schatten. “D66 wil keuzes maken die goed zijn voor Flevoland. Ik zie steeds vaker dat politieke partijen zomaar mensen naar de mond praten of al te gemakkelijk een standpunt overnemen van diegene die op dat moment het dichtste bij zit. Ik vind dat we als volksvertegenwoordigers een taak hebben om het algemeen belang te dienen. Ook van de inwoners die zich niet laten horen, of zich nog niet kunnen laten horen, zoals toekomstige generaties. De invloed die de provinciale politiek heeft op het dagelijks leven van de inwoners lijkt vaak beperkt, maar is dat niet. Mobiliteit en bereikbaarheid, ruimtelijke ordening en natuurlijk de energietransitie zijn relevante thema’s waarmee we de levens van inwoners direct beïnvloeden. De verschillen tussen politieke partijen in de provincie zijn relatief klein, heel vaak willen we hetzelfde. Waar we vooral het gesprek over moeten blijven voeren is daar waar we verschillen van mening. Laten we samen kijken wat nu echt goed is voor Flevoland.”

Europa

Soms is het daarom blijkbaar goed even afstand te nemen. D66-gedeputeerde Michiel Rijsberman meldt zich regelmatig buiten de landsgrenzen om in Brussel de belangen van de provincie te behartigen. Niet voor niets, benadrukt Smetsers. In de hoofdstad van Europa vraagt Rijsberman namelijk heel gericht aandacht voor de Urker vissers, die door de naderende Brexit in het nauw dreigen te raken. Als Groot-Brittannië de grenzen sluit, mogen de Flevolanders geen vangsten meer binnenhalen op Engelse wateren. De gevolgen voor het dorp zouden desastreus kunnen zijn. “Daarom dringt Michiel Rijsberman in Europa aan op een speciaal fonds, waarmee we Urker vissers kunnen helpen.”

Verhaal

Zelf gaat Smetsers namens zijn partij voorlopig eerst op pad in de provincie. Hij luistert, stelt vragen en vertelt. Zo wil D66 het Verhaal van Flevoland doorgeven. Niet alleen een mooi verhaal, maar ook een goed verhaal, vindt Smetsers. “We gaan aan de mensen laten zien dat onze ideeën het beste zijn voor de toekomst van deze provincie. In die overtuiging willen we zo veel mogelijk mensen meenemen.”

D66

Naam: Tiko Smetsers
Partij: D66
Huidig aantal zetels: 4
Streefaantal zetels: 4
Politieke inspirator: Alexander Pechtold (voormalig fractieleider D66)
Favoriete locatie in Flevoland: Knardijk

Dit verhaal is geschreven door Gerrit-Jan Tempelman, bedrijfsjournalist Provincie Flevoland