Kunst, Bibliotheken en Cultuureducatie, subsidie

De provincie ondersteunt de volgende instellingen met een subsidie:

 • Centrum Amateurkunst Flevoland
  voor subsidie amateurkunst
 • Kunstlinie Almere Flevoland (KAF)
  voor subsidie beeldende kunst
 • FleCk/ de Kubus
  voor cultuureducatie

Welke regels gelden voor u?

Om voor een subsidie in aanmerking te komen gelden een aantal voorwaarden. Deze staan in de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012 (ASF 2012).

Contact

Heeft u vragen over de regeling. Of heeft u hulp nodig bij invullen aanvraagformulier? Neem dan contact op met de afdeling Strategie en Beleid, telefoonnummer 0320- 265 213. Wij helpen u graag verder.

Hoe lang duurt het?

We hebben maximaal 13 weken nodig om uw aanvraag af te handelen, gerekend vanaf het moment dat wij de aanvraag hebben ontvangen. Als u niet alle gevraagde informatie bij uw aanvraag meestuurt, krijgt u daarvan schriftelijk bericht. Tot alle informatie compleet is, ligt het proces stil. Daarom tellen wij deze tijd bij de doorlooptijd (van 13 weken) op.

Hoe werkt het?

Alleen de eerder genoemde instellingen kunnen aanspraak maken op subsidie van provincie Flevoland. Wilt u in naam van een van deze instellingen subsidie aanvragen? Informatie over het cultuurbeleid en het aanvragen van subsidie vindt u in de bijlagen.

Wilt u subsidie aanvragen? Hieronder leest u hoe het werkt.

 1. Lees de 'Nota Cultuurbeleid 2017-2020'. Hierin staat het beleid van de provincie beschreven.

 2. Neem ook kennis van de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012 (ASF 2012). Hierin zijn onze regels opgenomen.

 3. Gebruik voor het aanvragen van een subsidie het aanvraagformulier. Deze vindt u rechts boven aan op deze pagina.

Vul het aanvraagformulier volledig in en stuur het naar subsidieaanvragen@flevoland.nl of per post:

Gedeputeerde Staten van Provincie Flevoland
Afdeling Strategie en Beleid
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Laatst aangepast: 18-03-2019