Ontwerp subsidieregeling geluid

Flevoland groeit. Zowel qua inwoners als in de economische bedrijvigheid. Dit betekent dat het op onze provinciale wegen steeds drukker wordt. In 2018 heeft de provincie in het Actieplan geluid een aantal maatregelen aangekondigd om de geluidhinder te beperken. Eén van deze maatregelen is een subsidieregeling waarmee de provincie bewoners van woningen waarvan de geluidbelasting 55 dB Lden of meer bedraagt financieel willen helpen om de geluidbelasting in de woning te verlagen. De ontwerp “Subsidieregeling Geluid 2019-2023” ligt vanaf 21 juni tot en met 2 augustus 2019 ter inzage in de gemeentehuizen van Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde. Alsmede ook op deze webpagina en in het provinciehuis, op de afdeling Strategie en Beleid.

Zienswijzen

Gedurende de periode van terinzagelegging kan iedereen een zienswijze naar voren brengen. Alle ingediende zienswijzen dienen voorzien te zijn van datum, naam en adresgegevens. U kunt per e-mail reageren: beleidsondersteuningSenB@flevoland.nl onder vermelding van “Zienswijze subsidie geluid”. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gezonden aan:

Provincie Flevoland
Postbus 55 8200 AB Lelystad
Onder vermelding van “Zienswijze Subsidie geluid”

Antwoordnota

Ontvangen zienswijzen worden verzameld en van een antwoord voorzien in een “antwoordnota”. De antwoordnota wordt over de post toegezonden aan degenen die zienswijzen hebben ingediend. Indien u als indiener van een zienswijze wenst dat uw gegevens niet openbaar worden, kunt u in uw zienswijze daartoe verzoeken.

Download

Open de ontwerp subsidieregeling geluid

pdf - 136.93 kB
Open de pdf
Contact

Meer informatie

Voor inlichtingen over de procedure kunt u zich wenden tot de afdeling Strategie en Beleid.