Openbaar declaratieregister provincie Flevoland

De Commissaris van de Koning en Gedeputeerde Staten maken ieder kwartaal bekend welke kosten zij bij provincie Flevoland gedeclareerd hebben voor de uitoefening van hun taak. Hieronder vindt u de overzichten van de declaraties van de Commissaris van de Koning en Gedeputeerde Staten 2016,2015, 2014, 2013 en 2012.

2016

Bekijk de declaraties van het 1e tot en met het 4e kwartaal van 2016.

2015

Bekijk de declaraties van het 1e tot en met het 4e kwartaal van 2015.

2012 - 2014

Bekijk de declaraties van het 1e kwartaal 2012 tot en met het 4e kwartaal van 2014.

Declaraties Provinciale Staten

Op de website van Provinciale Staten vindt u het declaratieregister van Provinciale Staten.