Fietspad N302 Houtribweg

Update 29 november

Door het koude weer is het beton onvoldoende uitgehard. Dat leidt tot de volgende nieuwe opleverdata:

  • traject van de Bijlweg tot en met de fietstunnel Binnenhavenweg gaat vrijdag 30 november open;
  • traject van Overstag tot de Zuigerplasdreef en van de Zuigerplasdreef tot de IJsselmeerdijk gaat vrijdag 14 december open;
  • traject van de IJsselmeerdijk tot de fietstunnel Binnenhavenweg gaat naar verwachting uiterlijk vrijdag 21 december open.

Fietsknooppunten

Voor het fietsknooppuntennetwerk betekent dit dat knooppunt 97 weer toegankelijk is en ook het traject tussen knooppunt 71 en 97. De nieuwe (tijdelijke) stand van zaken per 30 november staat hieronder in de kaart weergegeven. nieuwe kaart fietsknooppunten

(Brom)fietsers vanuit Swifterbant

(Brom)fietsers vanuit Swifterbant kunnen dus vanaf 30 november tot en met de fietstunnel Binnenhavenweg weer hun reguliere route rijden. Daarna via de Binnenhavenweg en de Bronsweg naar de Zuigerplasdreef of via de Binnenhavenweg naar het centrum van Lelystad.

(Brom)fietsers naar Swifterbant

Via de Zuigerplasdreef en de Bronsweg kunnen (brom)fietsers richting de Binnenhavenweg. Vandaar gebruik maken van de fietstunnel onder het spoor door en (verplicht) rechtsaf om op het fietspad Houtribweg te komen. Vandaar kunt u de reguliere route oppakken.

Wegverkeer

Voor het verkeer op de Houtribweg betekent dit:

  • dat de snelheidsbeperking tussen de Zuigerplasdreef en de Bijlweg vrijdag 30 november wordt opgeheven (en alleen tijdelijk weer zal worden ingesteld bij werkzaamheden);
  • dat de snelheidsbeperking tussen Overstag en de Zuigerplasdreef uiterlijk vrijdag 14 december wordt opgeheven (en alleen tijdelijk weer zal worden toegepast in geval van werkzaamheden).

Uitharden beton te langzaam

Al het beton is inmiddels gestort. Alleen gaat het uitharden (te) langzaam. De oorzaak hiervan is de combinatie van een nieuwe duurzame betonsoort (met minder cement) en de lage temperatuur van de afgelopen weken.

Waar

Afsluiting fietspad langs de N302 Houtribweg, tussen de kruising met de Overstag (Flevo Marina) en de kruising met de Bijlweg (bij de A6). Ook wordt een nieuw fietspad aangelegd tussen de Houtribweg en de IJsselmeerdijk.

Wanneer

Maandag 10 september tot en met uiterlijk vrijdag 21 december 2018 (zie boven voor nieuwe planning)

Hinder

Omleidingsroute voor (brom)fietsers

Reisinformatie

Van maandag 10 september tot en met vrijdag 21 december 2018 is het fietspad Houtribweg afgesloten tussen de aansluitingen met de Overstag (Flevo Marina) en de Bijlweg (bij de A6). Het is tijdens de werkzaamheden tevens niet mogelijk om met de (brom)fiets vanaf de IJsselmeerdijk van of naar de Houtribweg te komen. Het is niet toegestaan met een (brom)fiets op de Houtribweg te rijden!

(Brom)fietsers vanuit Swifterbant/Dronten

Wanneer u vanuit Swifterbant of Dronten richting Lelystad wilt, kunt u gebruik maken van de fietspaden langs de Swifterringweg, Edelhertweg, Binnenhavenweg en Zuigerplasdreef om in Lelystad te komen (en omgekeerd).

(Brom)fietsers vanuit Bataviastad/Flevo Golf Resort

Wanneer u vanuit Bataviastad of uit de richting Flevo Golf Resort komt en richting Dronten/Swifterbant wilt, kunt u via de fietspaden van de Boeier en Karveel richting de Zuigerplasdreef. Vanaf daar kunt via de Binnenhavenweg, Edelhertweg en Swifterringweg richting Dronten of Swifterbant (en omgekeerd).

Fietsknooppuntennetwerk

Tijdens de werkzaamheden zijn vijf fietsknooppunten niet bereikbaar. Dat zijn de punten 41, 44, 95, 96 en 97. Dit wordt aangegeven bij de omliggende knooppunten. Bekijk de kaart in een groter formaat.

fietsknooppuntennetwerk

Planning

Er wordt een nieuw fietspad aangelegd van de Houtribweg naar de IJsselmeerdijk. De komst van Flevo Kust zorgt voor een groeiend aantal vrachtwagens op de IJsselmeerdijk. Met een vrijliggend fietspad komen (brom)fietsers en (vracht)autoverkeer elkaar niet meer tegen op de weg. Het nieuwe fietspad loopt straks vanaf de Houtribweg naar het reeds bestaande fietspad op de dijk. Tegelijkertijd wordt het bestaande asfalt fietspad langs de Houtribweg verwijderd. Daarna wordt het beton gestort. Na een uithardingsperiode is het op volledige sterkte en hard genoeg om overheen te rijden. Dan worden de bermen aangevuld en de belijning op het fietspad gezet. Daarna gaat het fietspad weer open. Door de werkzaamheden tussen september en november uit te voeren houdt de provincie zoveel mogelijk rekening met het fietsseizoen. Ook de benodigde weersomstandigheden voor het aanbrengen van beton spelen een rol in de planning: het mag niet te koud en nat zijn.

Duurzaam beton

Het huidige asfalt wordt vervangen door beton. Een betonnen fietspad is vlak en stroef wat zorgt voor rijcomfort en veiligheid. Ook heeft beton weinig onderhoud nodig en kent het een lange levensduur van ten minste 50 jaar. Begin dit jaar heeft provincie Flevoland besloten om alle fietspaden te voorzien van duurzaam beton. Beton bestaat voor een groot gedeelte uit cement en door dat te vervangen is een tot wel 65% lagere CO2-uitstoot mogelijk. Het eerste duurzame fietspad is vorig zomer door de provincie op de Zeewolderdijk aangelegd. Andere fietspaden die dit jaar zijn verduurzaamd liggen langs de Spiekweg (Zeewolde) en Urkerweg (Noordoostpolder).   

Meer informatie

Volg onze Twitteraccounts @flevowegen en @flevovaarwegen voor alle actuele informatie over werkzaamheden en calamiteiten. Heeft u een vraag over deze informatie? Neem contact op met de afdeling infrastructuur via telefoonnummer 0320 265 566.