Nieuwe fase in reconstructie N715 Oosterringweg

9 mei 2022 - 29 jul 2022

Wat we gaan doen

Op vrijdagmiddag 6 mei 2022 wordt de rotonde Marknesserweg – Oosterringweg volgens planning  weer opengesteld voor het verkeer. Met de afronding van het groot onderhoud van deze rotonde gaat de reconstructie van de Oosterringweg een nieuwe fase in. Op maandag 9 mei 2022 start Provincie Flevoland met het werk aan het deel Lindeweg tot de rotonde Marknesserweg. Tijdens de werkzaamheden geldt, zoals eerder gecommuniceerd, eenrichtingsverkeer voor het deel Lindeweg tot Marknesse, zodat de bereikbaarheid van aanwonenden zoveel mogelijk geborgd is. Het eenrichtingsverkeer loopt vanaf de richting Kuinderweg naar Marknesse. De werkzaamheden zijn naar verwachting eind juli klaar.

Waar

Het deel Lindeweg tot de rotonde Marknesserweg.

Wanneer

Maandag 9 mei 2022 tot eind juli 2022.

Fase 2 start 1 juni 2022

Vanaf 1 juni wordt gewerkt aan het gedeelte Kuinderweg – Lindeweg. Vanaf deze datum geldt eenrichtingsverkeer voor de gehele Oosterringweg. Tot 1 juni blijft alleen dit deel beschikbaar voor bestemmingsverkeer in beide richtingen.

Hinder

Aanwonenden en doorgaand verkeer krijgen wel te maken met enkele kortdurende afsluitingen op het moment dat er gewerkt wordt aan de inritten en op een later moment wanneer de deklaag wordt aangebracht. Dit wordt zoveel mogelijk in overleg en tijdens weekenden en nachten uitgevoerd. Fietsers ondervinden nagenoeg geen hinder van de werkzaamheden aan het fietspad. Zij worden waar nodig langs het werk (om)geleid. Om sluipverkeer te ontmoedigen wordt de Luttelgeesterweg afgesloten voor doorgaand verkeer.

Reisinformatie

Openbaar vervoer

Tijdens de werkzaamheden in deze fase vervalt de reguliere lijndienst 76 van Connexxion. Voor het vervoer van passagiers uit Luttelgeest naar Marknesse wordt een pendeldienst ingezet.

Werkzaamheden

De afgelopen maanden zijn er al volop voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd en (deels) afgerond:

  • Voorbereidend werk bij de kruispunten Lindeweg en Baarloseweg t.b.v. de werkzaamheden van de nutsbedrijven.
  • Verleggen van de waterleiding over bijna de gehele lengte van het traject.
  • Verleggen van de hogedruk gasaansluitingen door Liander (dit loopt nog enige tijd door).
  • Voorbereidende werkzaamheden voor de aansluiting van de Nieuwlandseweg op de nieuw aan te leggen rotonde Luttelgeesterweg.
  • Groot onderhoud schouwpad Marknesserweg.