Voorlopige uitslag werkgelegenheidsonderzoek Almere 2017 in tekst

Provincie Flevoland onderzoekt in samenwerking met de gemeenten van Flevoland; Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde en het Lisa jaarlijks de werkgelegenheid in de provincie. Hieronder presenteren wij de voorlopige uitkomsten van dit onderzoek voor de gemeente Almere. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal banen met -0,6%, absoluut zijn dit -470 banen. Dit brengt het totaal aantal betaalde banen in Almere op 78.307. In 2008 was het groeipercentage 8,6% waarna er wat magere jaren volgenden met als dieptepunt 2013 met -3,5%. Vorig jaar was er een positiever beeld met een groei van 2,4% boven het cijfer van Flevoland met 2,1%. De grootste groei is in de sector Horeca geweest. Hier is een groei van 417 banen. Gevolgd door 375 banen bij de sector Gezondheidszorg en 200 banen bij de sector Overige diensten. De sector Informatie en communicatie heeft de meeste banen verloren, namelijk 1.873. Vorig jaar was dit nog de sterkste groeier met bijna 500 banen. De sector Openbaar bestuur verloor 103 banen. De meeste groei is ontstaan bij de bestaande vestigingen, hier zijn 1.456 banen bijgekomen. Het afgelopen jaar zijn er nieuwe vestigingen bij gekomen, maar ook bestaande vestigingen opgeheven of vertrokken. Het saldo van banen bij nieuwe en opgeheven/vertrokken vestigingen is negatief, namelijk -1.926 banen. Dit betekent dat er meer banen verloren zijn gegaan door opgeheven/vertrokken vestigingen. 2 Grote bedrijven in de ICT zijn vertrokken, dit verklaard de grote afname. Het vertrek van deze 2 bedrijven heeft ook zijn impact gehad op het aantal fulltime banen in Almere. Totaal zijn deze afgenomen met -673, tegen een groei van de parttime banen van 203. Almere telt 34.915 banen voor fulltime mannen, 29.050 banen voor fulltime vrouwen, 6.578 banen voor parttime mannen en 7.764 banen voor parttime vrouwen. In Almere zijn er 70 banen voor 100 personen van de beroepsbevolking. Almere komt hiermee op de laatste plek te staan van de gemeenten van Flevoland. Flevoland heeft 79 banen en Nederland 91 (in 2016). Kijken we naar de geïndexeerde cijfers (2008=100) dan komt Almere in 2017 uit op 98, hetzelfde aantal als vorig jaar. Flevoland stond in 2016 op 102 en in 2017 op 103. Vanaf de start van de gemeente in 1984 groeit het aantal vestigingen in Almere nog ieder jaar. Dit jaar zijn er 483 vestigingen bij gekomen, wat het totaal aantal vestigingen op 18.296 brengt. De eenpersoonsbedrijven hebben vanaf het begin van de telling een sterke groei doorgemaakt, zowel bij de mannen als bij de vrouwen. Het aantal eenpersoonsbedrijven telt momenteel 13.453 vestigingen, waarvan 8.955 mannen en 4.498 vrouwen. Onder flexibele arbeid worden uitzendkrachten, gedetacheerden en payrollmedewerkers verstaan, welke werkzaam zijn bij een vestiging. Deze groep maakt ook een sterke ontwikkeling door. Dit jaar zijn er 4.384 opgegeven bij de bedrijven, waarvan 3.598 fulltime en 787 parttime.

Colofon

Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen, echter uitsluitend met bronvermelding. Bron: Vestigingenregister Flevoland, CBS en lisa.nl Peildatum is 1 april en de cijfers voor 2017 zijn voorlopig.

Afdeling Strategie en Beleid
Provincie Flevoland
Visarenddreef 1
Postbus 55
8200 AB Lelystad
0320-265539
onderzoek@flevoland.nl
Twitter: @flevofacts
November 2017