Voorlopige uitslag werkgelegenheidsonderzoek Dronten 2017 in tekst

Provincie Flevoland onderzoekt in samenwerking met de gemeenten van Flevoland; Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde en het Lisa jaarlijks de werkgelegenheid in de provincie. Hieronder presenteren wij de voorlopige uitkomsten van dit onderzoek voor de gemeente Lelystad. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal banen met 0,6% toegenomen, absoluut zijn dit 223 banen. Dit brengt het totaal aantal betaalde banen in Lelystad op 35.136. Na 3 jaar een daling in banen gehad te hebben is er dit jaar weer groei. Flevoland heeft in 2012 tot en met 2014 een afname van het aantal banen gehad. Dit jaar is er een groei van 1,3%. De grootste groei is in de sector gezondheidszorg geweest. Hier is een groei van 304 banen. Gevolgd door 232 banen in de handel. De grootste afname is in de sector Openbaar bestuur, hier zijn 138 banen verloren gegaan. Gevolgd door de sector Vervoer en opslag met 135 en de Zakelijke en financiële diensten met 121 banen. Bij de bestaande vestigingen zijn 173 banen bijgekomen. Het afgelopen jaar zijn er nieuwe vestigingen bij gekomen, maar ook bestaande vestigingen opgeheven of vertrokken. Het saldo van nieuwe en opgeheven/vertrokken vestigingen is 50 banen. Het aantal fulltime banen is ten opzichte van vorig jaar gegroeid met 450. Voor het 4e jaar op een rij is er een afname geweest in het aantal parttime banen, dit jaar met 227 banen. Lelystad telt 15.484 banen voor fulltime mannen, 13.679 banen voor fulltime vrouwen, 2.511 banen voor parttime mannen en 3.462 banen voor parttime vrouwen. Kijken we naar de geïndexeerde cijfers (2008=100) dan komt Lelystad in 2017 uit op 101, vorig jaar was dit 100. Flevoland stond in 2016 op 102 en in 2017 op 103. Lelystad is vanaf vorig jaar onder het cijfer van Flevoland gekomen. Vanaf 1990 zijn er 2 jaren geweest waarin een lichte afname in het aantal vestigingen is geweest, namelijk 1999 en 2014. Ten opzichte van vorig jaar is er in Lelystad een groei van het aantal vestigingen geweest van 2,5%, voor Flevoland 2,2%. Het totaal aantal vestigingen in Lelystad staat nu op 7.061. In Lelystad zijn er 87 banen voor 100 personen van de beroepsbevolking. Lelystad plaatst zich hiermee boven  Flevoland met 79 banen. Nederland had in 2016 91 banen per 100 personen van de beroepsbevolking. De eenpersoonsbedrijven hebben vanaf het begin van de telling een sterke groei doorgemaakt, zowel bij de mannen als bij de vrouwen. Het aantal eenpersoonsbedrijven telt momenteel 4.789 vestigingen, waarvan 3.193 mannen en 1.596 vrouwen. Onder flexibele arbeid worden uitzendkrachten, gedetacheerden en payrollmedewerkers verstaan, welke werkzaam zijn bij een vestiging. Deze groep maakt ook een sterke ontwikkeling door. Dit jaar zijn er 2.448 opgegeven bij de bedrijven, waarvan 2.141 fulltime en 307 parttime. 

Colofon

Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen, echter uitsluitend met bronvermelding. Bron: Vestigingenregister Flevoland, CBS en lisa.nl Peildatum is 1 april en de cijfers voor 2017 zijn voorlopig.

Afdeling Strategie en Beleid
Provincie Flevoland
Visarenddreef 1
Postbus 55
8200 AB Lelystad
0320-265539
onderzoek@flevoland.nl
Twitter: @flevofacts
November 2017