OMFL

Er is een verzoek gedaan in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur over de Ontwikkelings-maatschappij Flevoland b.v. (OMFL). Het verzoek betrof alle stukken die te maken hebben met de OMFL.

Documenten

Bekijk de documenten.