Verleende vergunningen en ontheffingen 2015 en eerder

Provincie Flevoland verleent zelf vergunningen op het gebied van de natuurbeschermingswet. In het onderstaande overzicht vindt u de aanvragen en de verleende vergunningen van 2015. Een overzicht van overige verleende vergunningen vindt u op de websites van Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek en Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Natuurbeschermingswet

Flora- en Faunawet